Skip to main content

Efter EU-domen: Bahnhof upphör med all datalagring omedelbart

Datalagringsdirektivet har förklarats ogiltigt av EU-domstolen och internetoperatören Bahnhof agerar omedelbart:

– Bahnhof avbryter all datalagring med omedelbar verkan. Dessutom raderar vi de uppgifter som redan fanns sparade, säger vd Jon Karlung.

– Det är otroligt glädjande att självaste EU-domstolen nu kommer fram till samma sak som Bahnhof ansett hela tiden, fortsätter han.

För drygt två år sedan röstade Riksdagen för att införa EU:s datalagringsdirektiv i Sverige. Alla operatörer tvingades från och med 1 maj 2012 att lagra trafikuppgifter om sina kunder i sex månader.

Bahnhof har hela tiden varit motståndare till datalagringen.

– Vi har hela tiden försökt skydda sekretessen för våra kunder. Det är otroligt glädjande att självaste EU-domstolen nu kommer fram till samma sak som Bahnhof ansett hela tiden, säger vd Jon Karlung.

”Möjlig dominoeffekt”

Jon Karlung tror att dagens dom kan leda till en dominoeffekt som drabbar även andra lagar som hotar den privata sfären på nätet.

– Både fildelningslagen Ipred och standarden ITS27 bygger ju på att det finns uppgifter sparade. Nu tar vi bort uppgifterna. De finns inte längre. Det är Bahnhofs tolkning av dagens dom.

Diskutera ämnet vidare i Piratplatsen Forum.

EU-domstolen har beslutat att internetleverantörer kan tvingas blockera piratsajter

Posted in

Internetleverantörer i Europa kan snart tvingas att filtrera bort piratsajter. För att lösa ett österrikiskt fall har EU-domstolen slagit fast att EU-länder skall kunna be internetleverantörer att blockera siter som uppmanar till upphovsrättsliga intrång, oavsett om näten är direkt anslutna till siten eller inte. Samtidigt som det är ett hån mot yttrandefriheten på nätet så finns det ingen garanti för att konsumtionen av piratkopierat material skulle minska. Enskilda länder kommer själva avgöra om de kommer tvångsblockera webbplatser i landet.

Source: Engadget

Diskutera ämnet vidare i Piratplatsen Forum.

Datainspektionen riktar kritik mot polisens allmänna spaningsregister

Posted in

Granskningen av polisens allmänna spaningsregister mynnar ut i sex förelägganden som Rikspolisstyrelsen måste åtgärda och tre rekommendationer som polisen bör följa.

Datainspektionen har granskat hur Rikspolisstyrelsen, RPS, hanterar personuppgifter i polisens allmänna spaningsregister, som internt hos polisen kallas för ASP. Vid fyra tillfällen har jurister och en IT-säkerhetsspecialist inspekterat registret på plats hos RPS, som är ansvarig för registret. Granskningen är en del av den plan som Datainspektionen varje år gör upp för hur polisens behandling av personuppgifter ska kontrolleras.

- Det allmänna spaningsregistret är extra integritetskänsligt, bland annat för att kraven för att registrera uppgifter är låga och för att även personer som inte är misstänkta för brott får registreras, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö. Dessutom är det många inom polisen som har tillgång till registret.

Inspektionerna visar att Rikspolisstyrelsen brister i sitt sätt att hantera personuppgifter i registret. I sitt beslut listar Datainspektionen sex förelägganden som RPS måste åtgärda och tre rekommendationer som den bör följa.

Bland annat måste man införa rutiner som säkerställer att bara uppgifter som är av särskild betydelse för polisens spaningsverksamhet registreras i ASP. Vidare föreläggs Rikspolisstyrelsen att ta bort uppgifter som rör personer som blivit frikända i domstol eller där åtal har lagts ned.

- I dag låter RPS uppgifterna stå kvar i registret trots att en frikännande dom har meddelats eller ett åtal har lagts ned, säger Nicklas Hjertonsson som lett Datainspektionens granskning.

Rikspolisstyrelsen måste även se till att skyddade personuppgifter i ASP inte direkt visas i klartext när man söker på en person i registret. IT-systemet måste ändras så att en användare som behöver se de skyddade uppgifterna måste göra en aktiv åtgärd innan uppgifterna visas. Detta för att förhindra onödig exponering av de skyddade uppgifterna.

I registret är det möjligt att gruppera personuppgifter. Datainspektionen rekommenderar RPS att gå igenom grupperingarna "Kringresande" och "Kringfarande" och grupperingar med liknande namn för att säkerställa att dessa inte gör det möjligt att sammanställa uppgifter som bygger på exempelvis etnicitet. Dessutom föreläggs Rikspolisstyrelsen att sluta använda grupperingsnamn som innehåller känsliga personuppgifter.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

Diskutera ämnet vidare i Piratplatsen Forum.

Google pressar priserna på lagring

Posted in

Google har kraftigt sänkt priserna för sin lagring på t.ex. Google Drive och GMail.
Citat: "We've lowered the price of our monthly storage plans to $1.99 for 100GB (previously $4.99), $9.99 for 1TB (previously $49.99), and $99.99 for 10TB, with even more storage available if you need it."

Handel med Bitcoin återupptas av Thailändsk bank

Posted in

Enligt TheNextWeb så började en av Thailands största Bitcoin-traiding banker återuppta handeln med Bitcoin efter mer än 6 månaders stop. Bank of Thailand hade påtvingat stoppet men nu får Bitcoin.co.th återigen handla med Bitcoin, med förutsättningen att det inte sker med dollar.

Diskutera ämnet vidare i Piratplatsen Forum.

Informationen som kommer att användas emot dig.

Sverige har varit ett föregångsland gällande yttrandefrihet och pressfrihet.
I Sverige tycker man inte det är konstigt att man får säga vad man tycker politiskt, ingen kommer att spärra in dig för det.
Vi ser det som en självklarhet, att kunna få prata om saker och göra vad vi vill. Inom rimliga gränser förstås.

Detta är inte så självklart längre.. för man har börjat med någonting under radarn.. något som ingen riktigt märker..
Man har rättfärdigat det genom att skylla på terrorismen, vem vill inte förhindra människor att skada andra?
Men det här handlar inte om terrorister, det här handlar om makt. Information är makt och ju mer information man samlar om dig ju mer kan man kontrollera dig.

"Ingen" är intresserad av vad du har på dig för skor idag, någon vill veta vart du har varit, när, vart du är på väg, vem du kommunicerade med.
Med detta så skapar man en karta över dina vänner, dina vänners vänner, och hur dessa rör sig och vilka dom kommunicerar med.

Din kompis kompis, eller kompis bekant kanske är den personen som skickade det där meddelandet på Twitter om att han är så arg så han kommer lägga en bomb utanför ICA för att hans grönsaker hade möglat dagen efter införskaffandet. En dator som konstant övervakar Twitter efter misstänkt aktivitet kommer att reagera på ordet BOMB och ICA, verifiera vid vilket ICA som personen var vid senast, gå igenom vilka personer som finns i denne personens vida umgängeskrets som skulle kunna vara inblandad i framtida attentat. Vips, du är nu ett misstänkt objekt med mer detaljerad övervakning som följd. I USA har man utan någon verifiering av grundinformationen utvisat besökare, även hindrat personer från att komma hem till USA efter att ha varit på fel plats vid fel tillfälle vid utlandsresa.

Det låter larvigt, men eftersom det är mer och mer information som skall hanteras så måste maskiner sköta övervakningen. Maskiner förstår inte kontext och kan därför inte göra bedömningen om vad som egentligen är relevant och icke. Får datorer tillgång till informationen så kommer dom knyta den samman, punkt. Oavsett kontext.

Piratpartiet vill inte att maskiner skall avgöra om du är en misstänkt brottsling, Piratpartiet vill heller inte att man skall kunna ta fram vilken information om dig som helst utan att du är skäligen misstänkt för något som du har gjort.

Förstå allvaret, det blir svårare och svårare att hålla privat information privat. Snart kommer det krävas mer av oss än att bara rösta på rätt parti...

Diskutera ämnet vidare i Piratplatsen Forum.

Datainspektionen granskar Malmö-skolors molntjänster

Posted in

Inspektion i nästa vecka ska ge svar på om Malmös skolor uppfyller reglerna i personuppgiftslagen när de använder Googles molntjänster.

Den 17 februari inspekterar Datainspektionen utbildningsnämnden i Malmö stad. Syftet med inspektionen är att kontrollera om Malmös skolor uppfyller reglerna i personuppgiftslagen när de använder molntjänsten Google Apps for Education.

- Vi har inte granskat Malmös användning av Googles molntjänst tidigare. Men vi har vid en annan inspektion riktat kritik mot en skolas avtal med Google. Nu ska vi undersöka om Malmös avtal är annorlunda utformat och i så fall hur, säger Ingela Alverfors som leder Datainspektionens granskning.

Förutom att granska själva avtalet är målet med inspektionen att undersöka hur molntjänsterna används, vilka typer av personuppgifter som hanteras, vilka instruktioner som utbildningsnämnden tagit fram för rektorer, lärare och elever, och hur den risk- och sårbarhetsanalys som måste göras, ser ut.

Diskutera ämnet vidare i Piratplatsen Forum.

Samsung lanserar snart egen Google Glass vid namn Galaxy Glass.

Allt fler enheter som man bär på kroppen lanseras, Google Glass är en av dem.
Nu ryktas det om att Samsung skall lansera en egen variant av Google Glass som skall komma att kallas Galaxy Glass.
Om ryktena stämmer så skall Samsung visa upp Galaxy Glass på IFA trade show i September, men det finns ingen information om hårdvaran än så länge.
Den som väntar får se!

Source: NewLaunches

Diskutera ämnet vidare i Piratplatsen Forum.

Datainspektionen kan inte ingripa mot Lexbase som hänger ut dömda

Posted in

Eftersom webbplatsen har ett så kallat utgivningsbevis behöver den inte följa reglerna i personuppgiftslagen. Det behövs lagändringar för att förhindra den här typen av systematiska integritetskränkningar.

Nyligen lanserades webbplatsen Lexbase.se som publicerar flera miljoner dokument som begärts ut som allmän handling från svenska domstolar. På webbplatsen går det via en kartfunktion att se vilka grannar som är dömda för brott eller så kan man direkt söka på namn eller personnummer.

Webbplatsen har ett så kallat utgivningsbevis vilket gör att den inte behöver följa reglerna i personuppgiftslagen. Utgivningsbevis ger sajten grundlagsskydd och grundlag gäller alltid före övriga lagar. Datainspektionen är därför förhindrad att ingripa mot sajten.

Idag, på den europeiska dataskyddsdagen, manar Datainspektionens generaldirektör i ett debattinlägg i Dagens Nyheter till att man skyndsamt måste påbörja arbetet att ändra grundlagen för att förhindra den här typen av systematiska integritetskränkningar.

- Tanken med utgivningsbevis är god. Med utgivningsbevis kan även andra än massmediabolag få ett grundlagsskydd vilket stärker yttrandefriheten på nätet. Nu ser vi tyvärr att den möjligheten missbrukas av sajter som masspublicerar personuppgifter på ett sätt som skulle vara förbjudet om de skulle följa reglerna i personuppgiftslagen, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

Läs Kristina Svahn Starrsjös inlägg på DN Debatt

Läs frågor och svar om webbsajter som har utgivningsbevis och som masspublicerar personuppgifter

Läs Datainspektionens yttrande 2009 där myndigheten varnar för sajter med utgivningsbevis som ägnar sig åt systematiska integritetskränkningar

Läs Datainspektionens beslut att en kommun måste följa reglerna i personuppgiftslagen även om den har skaffat ett så kallat utgivningsbevis för sin vanliga webbplats

Dataskyddsdagen 2014
Den europeiska dataskyddsdagen inträffar den 28 januari. Det är Europarådet som har utnämnt dagen till Data Protection Day. Tanken är att Europas dataskyddsmyndigheter ska ordna olika aktiviteter runt denna dag för att öka medvetenheten om hur personuppgifter samlas in och behandlas och vilka rättigheter man har som medborgare. Datumet har valts eftersom Europarådets Dataskyddskonvention antogs den 28 januari 1981.
Den europeiska dataskyddsmannen, EDPS, har tagit fram en fil som beskriver dataskyddsmyndigheternas arbete.
Titta på filmen på Youtube

Diskutera ämnet vidare i Piratplatsen Forum.

Sverige deltog i NSA-övervakning

Svenska Försvarets radioanstalt (FRA) samarbetar med ”The five eyes” där amerikanska NSA och brittiska GCHQ ingår, skriver Metro.

I en utfrågning om avlyssningsskandalen i ett utskott i EU-parlamentet sade den grävande journalisten Duncan Campbell att FRA har en unik position eftersom myndigheten kan signalspana i de baltiska undervattenskablarna. Sverige ska ha haft kodnamn Sardine i det hemliga samarbetet, enligt Campbell.

FRA:s talesman Fredrik Wallin vill inte kommentera uppgifterna.

Bloggare i Piratpartiet