Bitcoin har hamnat i en allvarlig situaltion.

Tags: 

Den 23:e Juni 2014 publicerade NyTeknik att hälften av datorkraften i Bitcoinnätverket styrs av en grupp vid namn Ghash.
Ghash är så kallade Miners och hjälper nätverket att verifiera överföringar av Bitcoins på internet genom att bidra med datorkraft. Ghash stog vid artikelns publicering för 51% av datorkraften som verifierar Bitcoin-transaktioner och kan därför manipulera dessa.

Ja till obligatorisk kontroll i belastningsregister

En utredning föreslår krav på obligatorisk kontroll i misstanke- och belastningsregister då man utreder tilltänkta familje- och jourhem och placerar barn i familjehem. Datainspektionen säger ja till förslaget.

Datainspektionen yttrar sig nu om delbetänkandet "Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga". Utredningen föreslår krav på obligatorisk kontroll i misstanke- och belastningsregister, bland annat då man utreder tilltänkta familje- och jourhem samt vid placering av barn i familjehem och då man omprövar jourhem.

Inte heller Malmös avtal med Google håller

Datainspektionen har granskat om Malmös skolor uppfyller reglerna i personuppgiftslagen när de använder Googles molntjänst. Brister i avtalet med Google gör att skolorna måste ändra avtalet eller sluta använda molntjänsten.

I september förra året riktade Datainspektionen kritik mot en Sollentunaskolas användning av molntjänsten Google Apps for Education. Nu är myndigheten klar med en granskning av om Malmös skolor uppfyller reglerna i personuppgiftslagen när de använder samma molntjänst.

Fel kräva personnummer för kontroll av föreningsstöd

Riksidrottsförbundet föreläggs att sluta samla in idrottande barns och ungdomars personnummer för sin kontroll av utbetalningar av statligt aktivitetsstöd. Detta bland annat eftersom de insamlade personnumren inte används vid den faktiska kontrollen.

Många har vänt sig till Datainspektionen och ifrågasatt Riksidrottsförbundets rätt att kräva att idrottsföreningar ska samla in fullständiga personnummer på de barn och ungdomar som deltar i aktiviteter som idrottsföreningarna söker statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för.

Samsung Galaxy S5 uppgraderas till Android 4.4.3 i slutet av Juni.

Tags: 

Samsung Galaxy S5 kommer att uppgraderas till Android 4.4.3 (KitKat) i slutet av Juni.
I alla fall den Europeiska modellen SM-G900F och octo-core modellen SM-G900H enligt AndroidGeeks.
Google Nexus mobilerna och plattorna samt Google Play Edition enheterna har redan börjat få dessa uppdateringar.

Justitieminister Beatrice Ask: Datalagringen kan fortsätta

De svenska reglerna om lagring av trafikdata strider varken mot EU-lagstiftningen eller mot Europarätten. Detta enligt en utredning beställd av Beatrice Ask.
I en den omtalade domen i april dömde EU-domstolen att EU:s datalagringsdirektiv inte står i proportion till det grundläggande skyddet mot enskildas privatliv.

Ingen TV-avgift för datorer.

Datorn är ingen TV-mottagare, slog Högsta förvaltningsdomstolen fast. En ägare till en dator måste inte betala TV-avgift om ingen TV-mottagare finns i fastigheten.

Radiotjänst har tyckt att det faktum att om någon äger en dator, oavsett vad den används till, är skäl nog för att ta ut TV-avgiften. Flera domstolar inte gått emot Radiotjänsts linje i frågan.
Högsta förvaltningsdomstolen anser att dator inte är avsedd för att ta emot TV-sändnignar, även om den kan.

Granskning klar av tjänster för elektroniska betallösningar

Myndigheten är nu klar med sin granskning av hur fyra företag hanterar användarnas personuppgifter i elektroniska betallösningar. Granskningen har visat att företagen i stort hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt men att det finns saker att förbättra.

Datainspektionen har granskat fyra företag som tillhandahåller tjänster för förmedling av elektroniska betalningar. Det granskade tjänsterna är Seamless tjänst SEQR, Trustlys tjänst Direktbetalning, 4T:s tjänst WyWallet samt Klarnas tjänster för betalning över nätet, däribland Checkout.

Free VPN, 9 gratis VPN alternativ med kvalitetssortering.

Fler och fler väljer free VPN när dom surfar, speciellt efter Edward Snowdens avslöjanden. Övervakningen ökar och ditt privatliv är inte längre privat. När du tar med dig mobiltelefonen, vet du då att det sparas vart du varit någonstans och när? Till och med vem du varit i kontakt med via samtal, sms och mms. Tyvärr kan inte ett enda VPN i världen skydda dig från just det, men du kan skydda det du använder din mobiltelefon eller dator till på nätet. Börja skydda sin internet-aktivitet mot övervakning, enkelt och gratis.

Anhöriga får inte ta del av journaluppgifter via Internet

Datainspektionen har granskat möjligheten för Uppsalas invånare att ta del av sina patientjournaler via Internet. Säkerheten i lösningen är bra, men möjligheten för en person att ge anhöriga eller andra tillgång till sin journal måste tas bort.

Sedan slutet av 2012 kan alla vuxna invånare i Uppsala län läsa vad det står i deras egna patientjournaler via Internet. Uppsala är först ut att erbjuda den tjänsten men flera andra landsting håller på att ta fram motsvarande lösningar.

Piratplatsen.se 2.0

EU-Valet 2014 gick inget vidare för Piratpartiet, endast 2,2% röstade på Piratpartiet.
Skaparen bakom Piratplatsen sympatiserar med Piratpartiet och beslutar därför att återansluta sig till aktivisterna!
Steg Ett är att bygga om hemsidan/bloggen som har legat på efterkälken på tok för länge.

Välkommen till nya Piratplatsen.se

Efter EU-domen: Bahnhof upphör med all datalagring omedelbart

Datalagringsdirektivet har förklarats ogiltigt av EU-domstolen och internetoperatören Bahnhof agerar omedelbart:

– Bahnhof avbryter all datalagring med omedelbar verkan. Dessutom raderar vi de uppgifter som redan fanns sparade, säger vd Jon Karlung.

– Det är otroligt glädjande att självaste EU-domstolen nu kommer fram till samma sak som Bahnhof ansett hela tiden, fortsätter han.

SL's ACCESS-kort låter SL spåra samtliga resor du gör.

Datainspektionen har granskat SL's användninga av ACCESS-korten och hur dom lagrar informationen om resor som görs på individ-nivå.
Enlig denna artikel så har inte SL förr än Datainspektionens inblandning tänkt att filtrera data efter en viss tid utan personlig data skulle sparas tills dess att SL själva vill rensa.

Sidor