Skip to main content

Lättare kameraövervaka tunnelbanan

Datainspektionen yttrar sig nu om det kompletterade underlaget till en ny kameraövervakningslag. Myndigheten håller med om att det ska bli lättare att kameraövervaka tunnelbanan men anser att det även fortsättningsvis bör krävas tillstånd för att övervaka parkeringshus.

En utredning har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till ny kameraövervakningslag som ska samla alla bestämmelser om kameraövervakning som idag finns i två olika lagar, nämligen lagen om allmän kameraövervakning och personuppgiftslagen.

Datainspektionen yttrade sig om förslaget under 2010 och yttrar sig nu över det kompletterande underlag som tagits fram till lagförslaget. Myndigheten är kritisk till att kameraövervakning ska kunna införas i parkeringshus utan tillstånd, däremot delar Datainspektionen utredningens mening att det ska kunna bli lättare att kameraövervaka i tunnelbanan eftersom människor ofta kan känna sig mer utsatta där än på andra platser.

Myndigheten vill även att Försvarsmaktens möjlighet att kameraövervaka utan tillstånd avgränsas och konkretiseras bättre eftersom konsekvenserna annars kan bli svåra att överblicka.

Datainspektionen välkomnar att sekretesskyddet stärks för bildmaterial från kameraövervakning och att villkoren för att lämna ut bildmaterial från kameraövervakning har specificerats och förtydligats.

Läs Datainspektionens yttrande i pdf-format

Läs pressmeddelande från 2010 då Datainspektionen yttrade sig om den nya kameraövervakningslagen

Anmärkningsvärt att det

Anmärkningsvärt att det kompletterande beredningsunderlag Datainspektionen har synpunkter på inte finns på vare sig regeringens eller Justitiedepartementets sidor.

Det går alltså inte att ta del av och lämna synpunkter på som icke tillfrågad.

Anmärkningsvärt att det

Anmärkningsvärt att det kompletterande beredningsunderlag Datainspektionen har synpunkter på inte finns på vare sig regeringens eller Justitiedepartementets sidor.

Det går alltså inte att ta del av och lämna synpunkter på som icke tillfrågad.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

CAPTCHA
Frågan kontrollerar om du är en människa och används för att hindra spam-robotar.
Bild-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.