Skip to main content

anonymitet

RetroShare, anonym facebook med fildelningsfunktion.

Piratplatsen älskar allt som tar yttrandefriheten till oanade höjder!
RetroShare är en av alla de mjukvaror som gör dig anonym, där du kan diskutera om vad du vill och dela med dig av vad du vill. Du kan även skapa grupper och chatta i olika chattkanaler där du och andra kan diskutera valda ämnen utan att visa vem du är. Mail finns också så du kan maila dina vänner på ett säkert sätt.

RetroShare är lite speciell, det bygger på att du och dina vänner installerar denna mjukvara och skapar så ledes ett eget nätverk, men med en twist.
Detta nätverk sträcker sig också sedan till vänners vänner och vänners vänners vänner och så vidare, detta gör att de forum du och dina vänner skapar och de filer osv. som ni gör tillgängliga sprider sig i nätverket och andras forum syns även hos dig och dina vänner.

Detta gör väldigt mycket filer och information tillgängligt för dig och dina vänner, men var inte orolig allt syns inte på en gång :-)

Vill du veta mer om RetroShare? Se under logotypen uppe till höger här på Piratplatsen. Besök gärna forumet om du vill ställa frågor.

Är VPN säkert 2013?

TorrentFreak har gjort ett stort jobb och kommit fram till vilka VPN-leverantörer som tar din anonymitet på allvar.

TorrentFreak har ställt ett antal frågor till ett urval av VPN-leverantörer och man hoppas på att man fått så ärliga svar som möjligt.

Frågorna man ställt för följande:

1. Sparar ni några loggar som låter er eller tredjepart med hjälp av ett IP och en tidsstämpel mappa vilken kund som varit aktiv vid tillfället? I så fall, exakt vilken information sparas?

2. Under vilka jurisdiktioner arbetar ditt företag och under vilka exakta omständigheter delar företaget den information du innehar med en 3: e part?

3. I händelse du får ett meddelande från DMCA eller europeiska motsvarigheten, hur hanteras dessa?

4. Vilka betalningssystem tillåts idag och hur är dessa kopplade till enskilda användarkonton?

Listan över leverantörer är ett litet urval av de tusentals leverantörer som finns och är inte heltäckande på något sätt. Alla svar nedan är omskrivna till svenska av Piratplatsen och Piratplatsen vill poängtera att det inte är leverantörernas översättning så vissa fel kan förekomma men det skall spegla andemeningen av det svar som leverantören har givit.

Listans ordning är inte relevant till hur dom har svarat på frågorna.

BTGuard
1. Vi behåller inga loggar över huvud taget.

2. Vi är under Kanadas jurisdiktion. Eftersom vi inte har loggfiler, har vi ingen information att dela med oss av. Vi kommunicerar inte med någon tredje part. Den enda händelse vi över huvud taget skulle kommunicera med en tredje part är om vi fick ett domstolsbeslut. Vi skulle då vara tvungen att meddela dem har vi ingen information att dela med oss av. Detta har inte hänt ännu.

3. Vi har inte några öppna inkommande portar, så det är inte möjligt för oss att "ta ner" någon form av innehåll.

4. Just nu accepterar vi endast Paypal och Bitcoin. Vi har planer på att acceptera kreditkort inom en snar framtid.

Private Internet Access
1. Vi upprätthåller absolut inte några VPN-loggar av något slag. Vi använder delade IP adresser istället dynamiska eller statiska IP-adresser, så det är inte möjligt att en användare till en extern IP. Dessa är några av de många lösningar som vi har genomfört för att nå den starkaste av anonymitet bland VPN-tjänster.

2. Vårt företag drivs idag från USA med gigabit-gateways i USA, Kanada, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Schweiz, Sverige, Nederländerna och Rumänien. Vi valde USA, eftersom det är en av de få länder utan en obligatorisk lagring av uppgifter. Vi kommer inte att dela någon information till tredje part utan giltigt domstolsbeslut. Med det sagt är det omöjligt att matcha en användare till en aktivitet på vårt system eftersom vi använder delade IP och bibehåller absolut inga loggar.

3. Vi är i enlighet med DMCA som alla företag i hela världen, måste vara. Vi har teknologin och ett erfaret juridiskt team som tillåter oss att följa DMCA utan risk för våra användare.

4. Vi accepterar många betalningssätt, inklusive PayPal, CC, Google, Amazon, Bitcoin, Liberty Reserve, OKPay och cashU. Vidare vill vi uppmuntra våra användare att använda en anonym e-post och betala med Bitcoins, detta för att nå ännu högre anonymitet. Vi lagrar endast minimal information för att ge kunderna access.

Torguard
1. TorGuard lagrar inte IP eller tidpunkter i våra VPN / proxy-servrar, inte ens för en sekund. Det är omöjligt att matcha det som inte finns. Eftersom vissa människor tenderar att bära sig illa åt när man använder en VPN väcker den uppenbara frågan: hur ska vi hålla en snabb, missbruksfri tjänst? Om även vår nätverkstekniker kan inte spåra tillbaka till användaren genom IP, hur stoppar vi denne?
Genom filtrering på paketnivå i brandväggen är det möjligt att tillämpa regler för en hel delad server, och blockerar missbruk omedelbart. Till exempel, låt oss säga att någon bestämmer sig för att använda TorGuard att olagligt främja deras spam-verksamhet. För att blockera denna individ genomför vi helt enkelt nya brandväggsregler, effektivt blockerar vi det misshandlade protokollet för alla på den VPN-servern. Eftersom det inte finns några användare loggar att gå efter, hanterar vi missbruk per server, inte per användare.

2. TorGuard gick nyligen igenom några omstruktureringar och har nu flyttat sitt moderbolag till Nevis i Västindien. Vårt företag håller sig inom alla internationella lagar och föreskrifter i vår jurisdiktion. Vi delar inte någon information med någon om vårt nätverk och dess användare och kommer inte ens överväga att kommunicera med en 3: e parts innan de först har fått tillräcklig representation inom vår jurisdiktion. Endast i händelse av en officiell domstol beordrand dom skulle vi bli tvungna att lämna över tomma hårddiskar. Det finns inget att lämna över, förutom ett operativsystem.

3. TorGuard agerar omedelbart (24 timmar eller mindre) på alla DMCA meddelanden. Eftersom det är omöjligt för oss att lokalisera vilken användare på servern är faktiskt ansvarig för brott, blockerar vi intrång protokollet i sin helhet, vad det nu kan vara - Kazaa, HTTP, Jabber, Citrix, BitTorrent, FTP, Gnucleus, eDonkey2000, etc. . Detta förhindrar innehållet omedelbart i vår server och användaren kan inte längre vara aktiv i vårt nätverk med protokollet.

4. Vi accepterar alla former av kreditkort, Visa, Amex, Mastercard, Discover, PayPal, Google Checkout och Bitcoins. Vi accepterar också anonyma betalningar genom vårt förbetalda PIN-system. Dessa förbetalda PIN-koder kan köpas från en av våra återförsäljare och lösas in i kassan på vår hemsida.
Vår kundfakturering och servrarna för VPN / Proxy tjänsten är två helt separata system. Detta för att säkerställa att integriteten och kundhandlingar i våra kunders konton upprätthålls hela tiden. Kundens valda betalningssätt kommer att kopplas till inloggningen och denna information hålls helt separat från våra VPN / Proxy-nätverk. På detta sätt är det praktiskt taget omöjligt att koppla ihop en betalande kund med någon som använder servrarna. Detta kan försvåra för kunder då dem är skyldiga att minnas två uppsättningar inloggningar / lösenord. Man kan i alla fall lita på oss - säkerheten är den bästa.

Privacy.io
1. Vi håller inte några loggar på våra servrar. Varken vi eller 3: e part kan matcha IP till ett användarnamn.

2. Privacy IO är ett australisk registrerat företag. Under inga omständigheter kommer vi att ge någon 3: e parts information om våra användare. Vi kan inte följa DMCA eller motsvarande som vi inte har tillgång till eller möjlighet att göra något åt ​​det. Vi håller inga loggar och vi kan inte kan koppla en användare att tillämpa vad som efterfrågas i en DMCA. Om lagen försöker få oss att göra sådana saker, kommer vi att flytta vår verksamhet till en plats där det inte kan inträffa, och om detta misslyckas kommer vi att stänga ner serverarna innan vi tvingas ge någon information.

3. Se svar på fråga 2.

4. För närvarande accepterar vi endast PayPal och CC (behandlas av PayPal), men vi undersöker alternativa typer av betalningar. Vi ser till att PayPal-transaktioner inte är knutna till användarna och skapar en unik nyckel per transaktion för att verifiera betalningen och att sedan permanent radera denna unika nyckel.

TorrentPrivacy
1. Vi sparar inte någon loggar, det är omöjligt att spåra användarnas verksamhet genom vår VPN.

2. Vårt företag är skrivet i Seychellerna. Vi avslöjar inte någon information till 3: e part och detta kan göras endast vid en viss stämning inlämnad mot vårt företag.

3. Om vi ​​får ett meddelande om DMCA intrång, löser vårt team av advokater omedelbart utan blockering av servrar eller protokoll. Vi sparar inte allt innehåll på våra servrar, användare är anonym, så finns det inga problem med det. Vi lovar våra kunder att de inte kommer att ha problem med DMCA.

4. PayPal och CommerceGate.

Anonine
1. Vi lagrar en användare E-post och användarnamn, det är det. Det innebär att vi inte lagrar, eller har tillgång till lagrad trafik information av något slag. Med trafik-loggar menar vi, någon form av data som har potential att, direkt eller indirekt, matcha en användares ursprung eller identitet med en av våra IP-adresser.

2. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte lagrar några trafik-loggar, och därför skulle det vara fysiskt omöjligt för oss att lämna något liknande över till en 3: e part. Detta, näst efter krypteringen, är kärnan av hela anonymiteten i tjänsten. Detta är möjligt eftersom vi arbetar under Svensk jurisdiktion och Svensk lag.

3. Vår "logga inget" policy har aldrig riktigt givit oss några problem eftersom vi aldrig har fått några officiella förfrågningar gällande trafik-loggar.

4. Vi accepterar betalning med kreditkort via Paypal och Payson. För svenska användare accepterar vi också betalning via sms och telefon. Vi sparar inte data från dessa tjänster. Men var och en av dessa tjänster lagra olika typer och mängder av data om betalningen, och endast betalningen. Det är det som gör att vi kan utföra återbetalning eller att tillhandahålla lämpliga stödtjänster etc.

IVPN
1. Nej, Som Privacy Service och EFF medlem är IVPN främsta prioritet anonymitet för sina användare. Vi använder icke-beständiga loggar (lagrat i minnet) på våra gateway-servrar. Dessa loggar sparas endast lagras under 10 minuter. Det tidsfönster ger oss möjlighet att felsöka eventuella anslutningsproblem som kan visas, men efter 10 minuter finns inga spår kvar.

2. IVPN är baserat på Malta och följer dess lagar. Vi har även servrar i Storbritannien, USA, Frankrike och Nederländerna. Vi delar inte data med 3: e part. Om en stämning och tvingade oss att logga trafik skulle vi hellre stänga verksamheten och flytta till en ny jurisdiktion än att samarbeta.

3. Vi ser till att våra nätoperatörer förstår arten av vår verksamhet och att vi inte tillhandahåller något innehåll. Man har bestämmelser som beskriver att de är skyldiga att informera oss om varje överträdelse, dessa innehåller datum, namnet på innehållet och IP-adressen för den gateway genom vilken den hämtades. Vi svarar helt enkelt på varje meddelande och bekräftar att vi inte tillhandahåller innehållet i fråga.

4. Vi accepterar för närvarande Bitcoin, Paypal och Payza. Ingen information om en kunds betalkonto lagras med undantag för automatiserade Paypal abonnemang där vi är skyldiga att lagra prenumeration ID för att tilldela den till en faktura (endast för den tid som abonnemanget finns, där efter tas det bort). Vi rekommenderar att du använder Bitcoin och manuellt betala för prenumerationer om du vill behålla finansieringskällan anonym.

AirVPN

1. Vi tillhandahåller ingen logg som kan tillåta en 3: e part att göra det.

2. AirVPN är verksamt i Italien. Tillämpliga lagar kan vara i de länder där servrarna fysiskt placerade (gamla frågan om domstols behörighet vs tillämplig lag). Eftersom vi inte håller någon information (vi inte ens kräver en giltig e-postadress) kan vi inte dela något som kan äventyra integriteten om VPN-användning.

3. DMCAs bara ignoreras: inga privata företag anspråk kan anses ett bevis på någonting (även i ljuset av papper av University of Washington "Tracking trackers - Varför Min skrivare Fick ett meddelande från DMCA") och de uppgifter som anges i DMCA meddelanden (avseende p2p) saknar någon betydande bevis för en överträdelse. Vi ber ibland för ett bevis på den påstådda fordran, bara för att försöka se vilka metoder som används för att kompensera en överträdelse anspråk, men hittills alla privata enheter har dåligt inte svara med några bevis eller ens med tekniska detaljer om hur sådana krav tillverkas.

4. Vi accepterar betalning via Bitcoin, Liberty Reserve, PayPal och kreditkort. Bitcoin och Liberty Reserve är inte kopplade till konton: vi erbjuder kupongkoder (även genom fristående återförsäljare) som kan användas för att aktivera något konto. Därför sambandet mellan en betalning och ett konto inte existerar.

Med PayPal, håller vi inte sådan information utan PayPal gör, precis som alla bank eller finansinstitut. Visar dock en PayPal som en person skickat pengar för att använda AirVPN tjänster, men det visar inte hur VPN har använts av den personen och inte ens om den personen någonsin ansluten till en VPN-server. Samma överväganden gäller kreditkort transaktioner. Hur som helst vi inte (och vi vill inte) direkt kort process kredit, så vi inte hålla någon databas kreditkort.

Naturligtvis är användningen av Bitcoin (och om du är paranoid, Bitcoin över Tor) rekommenderas.

PrivatVPN

1. Vi håller inte några loggar som tillåter oss eller en 3: e parts att matcha en IP-adress och en tidsstämpel till en användare vår service. Det enda vi loggar är e-post och användarnamn, men det är inte möjligt att binda en verksamhet på Internet till en användare. Detta gäller alla våra servrar utom våra amerikanska servrar.

Obs: Vi loggar IP-adresser och tidsstämpel på inkommande anslutning för våra amerikanska servrar. Vi erbjuder ingen anonymitet på våra amerikanska servrar.

2. Vi är verksamma i svenska jurisdiktion. Eftersom vi inte loggar någon IP-adresser som vi inte har något att avslöja. Omständigheter ingen roll i det här fallet har vi ingen information om våra kunders IP-adresser och aktivitet på Internet. Därför har vi ingen information att dela med någon 3: e part.

3. Detta beror på i vilket land vi får en DMCA. Till exempel har vi fått en DMCA för Storbritannien och Finland och vår responsen var att stänga p2p trafik på dessa länder.

4. Ingen kan binda en betalning till en IP du får från oss när du ansluter till vår tjänst (Paypal, Payson).

PRQ

1. Inga loggar hålls eller hålls.

2. Vi är verksamma i svenska jurisdiktion. Vi ger inte ut någon information, eftersom vi inte har någon information att ge ut.

3. Vi bryr oss inte eller bli rädd om DMCA.

4. Vi accepterar Wiretransfer, Bitcoin och bankgiro. Vi kräver bara en fungerande e-postadress för att vara en kund.

Mullvad

1. Vi håller inga loggar. Detta skulle göra både oss och våra användare mer sårbara så vi verkligen inte.

2. Vi är verksamma under svenskt jurisdiktion. Vi kommer inte att utsätta uppgifter till tredje part. Först av allt vi tar smärtor att faktiskt inte ha uppgifter som kan vara av intresse för tredje part, i den mån det är möjligt. I slutet finns det inget praktiskt sätt för den svenska regeringen för att få information om våra användare från oss.

3. Det finns ingen Svensk lag motsvarar DMCA som gäller för oss.

4. Vi accepterar Bitcoin, kontant (med posten) och PayPal / kreditkort. Våra konton är bara siffror utan personlig information bifogas, inte ens en e-postadress. Ändå betalar via Paypal ger dem möjlighet att associera kontonummer med betalningen för evigt. Människor som inte gillar som ska betala med kontanter eller Bitcoin.

Faceless.me

1. Vi håller anslutning loggar i vårt system, men de innehåller bara depersonalized data som tillåter oss att optimera trafikleder och göra anslutning mer snabb. Dessa loggar sparas i 7 dagar, men de är inte intressant för någon. I händelse vi stämde vi kan leverera bara denna information.

2. Vårt företag baserat i Cypern. Våra servrar är placerade i Holland och USA och vi är verksamma under jurisdiktion i dessa länder [för dessa servrar]. Vi lagrar ingen information som är användbar för 3: e part. Varje föredrag om detta är möjligt endast genom domstolsbeslut.

3. Vi har inte några mekaniker att blockera användare, vi har ingen information om vilken användare klagomålet mot, men vi håller på att utveckla ett system för att varna våra användare om det finns ett klagomål om sin verksamhet.

4. Vi använder Plimus betalningssystem för alla användarkonton. iPhone / iPad / iPod-användare kan köpa en prenumeration från ett program som kan installeras från Apple AppStore. Betalning sker via AppStore faktureringssystem. Användare av utrustning som bygger på Android kan köpa ett abonnemang från ett program som kan installeras från Google Play. Betalning sker via Google Checkout.

IPVanish

1. IPVanish användarna ges dynamiska och delade IP-adresser. Huvudsak blandar det kunden A: s trafik med kunden B: s och C: s och så vidare, vilket gör det omöjligt att peka ut någon för något.

Den enda information som vi samlar in från en VPN-session är: Tidsstämpel (datum och server tid) för anslutning till IPVanish, varaktighet anslutning, IP-adress som används för anslutningen och överförs byte. Detta hjälper oss att felsöka eventuella anslutningsproblem en kund kan ha. Och den lilla mängd supportinformation vi behålla, rensa vi den regelbundet.

2. IPVanish är ett globalt företag baserat i USA.

3. Vi värd innehåll av något slag och har inget att ta ner eller ta bort.

4. Vi accepterar för närvarande alla större kreditkort, PayPal och UltimatePay (som omfattar 85 olika betalningsmetoder från 190 länder). UltimatePay ger också många anonyma alternativ kontant betalning som Western Union, Alipay, Skrill och PaySafeCard.

BlackVPN

1. På våra Servrar vi inte loggar allt som kan identifiera en enskild användare, men på våra USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland och Singapore servrar där vi inte tillåter fildelning. Vi loggar den inre RFC1918 IP som tilldelas till användaren vid en specifik tidpunkt. Vi loggar aldrig verkliga externa IP-adress för användaren.

Vi har också ett användarnamn och e-postadress för våra abonnenter, tidpunkterna och frånkoppling till våra tjänster tillsammans med bandbredd.

2. Vi driver nu under jurisdiktion Hongkong eftersom vi oroar vad lagstiftarna i USA och Europa kan vidta för att göra det svårt för proxyservrar och VPN. Vi kommer våldsamt skydda privatlivet och rättigheter våra användare och vi kommer inte att lämna någon information om våra användare till någon, såvida tvingas av brottsbekämpande personal som har producerat ett domstolsbeslut.

3. På våra Servrar DMCA gäller inte (t.ex. USA DMCA till vår schweiziska server). Om vi ​​får en DMCA på våra andra servrar (USA, Storbritannien, Kanada, Tyskland och Singapore) vi ger i allmänhet användaren en varning om att de bryter mot våra TOS och deras konto kan avslutas.

4. Våra betalningssystem är PayPal, Bitcoin & Liberty Reserve. Vi har en intern databas länkar betalning referenser till användarkonton. Bitcoin är det mest privata sättet att betala för andra betalsystem all privat faktureringsinformation lagras med dem.

Ipredator

1. Vi håller anslutning loggar för felsökning, vilket händer krypterad och utanför anläggningen. Anslutning loggar innehåller information för felsökning PPTP klient frågor. Vi försöker lagra minsta juridiskt möjligt överallt. IP-adresser är krypterade och kan endast dekrypteras av icke-stöd personal för att säkerställa en korrekt process. Till exempel, för att arbeta kring frågor där polisen volanger upp stödpersonal lite för att få data för missbruk rapport. I databasen lagrar vi bara detaljer användare ger oss på sign-up och en begränsad eftersläpning av betalningar.

2. Sverige.

3. Vanligtvis vi bara ta emot e, därför vi släppa allt som har DMCA i ämnet. Om de vill ha något de behöver för att skicka oss ett brev eller fax eller skicka polisen. Merparten av tiden vi får klagomål för att köra TPB proxy eller Tor-servrar.

4. Paysafe, BitCoins, PayPal, Payson, AlertPay

BolehVPN

1. Nej vi håller inte loggar. Men enligt vår policy om vi märker något ovanlig aktivitet på våra servrar (hög bandbredd lastning, högt antal anslutningar eller CPU-användning) vi kan visa på stockar tillfälligt för att identifiera missbruk av våra tjänster (såsom DOS eller spam via våra servrar ).

När användaren är identifierad kommer vi avsluta den felande användaren utfärda ett e-postmeddelande av den anledningen av uppsägningen och torka loggar från vårt system.

Slå på loggar för felsökning är en sista utväg och är nödvändig för att säkerställa integriteten i våra tjänster. Det har hänt mycket sällan (endast en handfull gånger under våra 6 års drift) och sådan information inte lämnas ut till tredje part utan endast användas för att avsluta den felande användaren. I varje fall stockarna vanligen aktiverat för inte mer än några timmar och endast för det speciella server som upplevde missbruk.

2. Vi är ett malaysiskt aktiebolag som inte omfattas av några tvingande lagstiftning lagring av uppgifter. Eftersom vi inte föra en logg, det finns inte mycket information att dela även när begärde.

3. Servrar värd i USA eller kategoriseras som "surfa / streaming" har P2P funktionshindrade på dem. Liksom för andra servrar, är de inte föremål för DMCA och vi har ett gott samarbete med vår server leverantörer.

I händelse DMCA meddelanden eller liknande ges till oss, svarar vi normalt att vi inte har ett sådant innehåll som lagras på våra nätverk, och om leverantören är övertygad kommer vi avsluta vårt förhållande med servern leverantör och hitta en ny. Vi kommer inte att avslöja den användare som genereras att DMCA-anmälan (inte heller kan vi utan tagna loggar). Under årens lopp har vi identifierat server leverantörer som vi kan arbeta med och förstå vilken typ av vår verksamhet.

4. Vi accepterar Bitcoin, Liberty Reserve, Paypal och MolPay (malaysiska nätbank-ins) och även direkta bank-ins för malaysiska användare.

För varje beställning finns en Order-ID som är knutet till ett användarnamn som är markerad som betald eller inte och betalningssätt. BitCoins skulle vara det mest anonyma betalningssätt eftersom alla andra betalning processorer skulle kräva en del identifierande information. Men att registrera dig till vår tjänst, allt som behövs är en fungerande e-post och du är fri att använda platshållare namn osv osv Endast i händelse av tvist eller ärenden chargeback (särskilt med kreditkort), är ytterligare information begärs som är kan förväntas när du använder ett kreditkort (inte ett förbetalt visum används).

NordVPN

1. Ingen information hålls alls. Allt löper från ett RAM och tjänsten använder inte hårddisken.

2. Vi är verksamma under Panamas jurisdiktion. Vi kan inte dela någon information till någon eftersom vi inte håller något.

3. De ignoreras eftersom vi inte följer dessa lagar.

4. De betalningsmetoder är gireringar, PayPal, 2Checkout. Vi tar för närvarande även emot Bitcoin. Ytterligare betalningsmetoder finns tillgängliga, kontakta oss vid önskan av alternativ. Vi kräver bara en fungerande e-postadress för att bli kund.

RetroShare, för den medvetna fildelaren.

RetroShare blir allt mer populärt i takt med att fildelare börjar bli allt mer övervakade.

Genomsnittsfildelaren börjar bli allt mer medveten om att den informationen som man tar del av kan avlyssnas på vägen. Det gäller vilken typ av information som helst.

RetroShare ser till att den informationen du vill laddahem eller dela ut skickas och tas emot säkert, så att ingen kan avlyssna den. Det fina i kråksången är att du även kan chatta, maila och ha en egen bulletin board om du vill. Allt lika säkert.

Vill du prova RetroShare men inte har några vänner som använder det så kan du alltid besöka Piratplatsen Forum, där finns en egen sektion för just RetroShare.

Bithorde, Integritetsfrämjande F2F distribuerat filsystem.

Piratplatsen älskar fildelning.
Utvecklingen av det distribuerade filsystemet Bithorde går framåt. Bithorde-nätverk har redan byggts upp och används flitigt.

Bithorde växer snabbt och är i stort behov av open-source utvecklare, så hör gärna av dig om du är intresserad av att bidra med utveckling av Bithorde.
Även dokumentering, beta-testning och skriptning(För närvarande Python) kring Bithorde behövs.

Bithorde är skrivet i D, men en omskrivning i C++ Poco är under utvärdering. (Förslag på andra språk som tillåter bra prestanda med låg footprint är välkomna.)

Bithorde fungerar som följande:

Man lägger till vänner, inget konstigare än så.
Information om vilka filer som du och dina vänner har läggs i ett index som du delar med dina vänner.
Indexet med filer kan inte visa vem som har filen eller när den lagts till, endast en hash som en referens till vad filen heter i Bithorde-nätverket.

Du når filer som dina vänners vänner osv har, på detta sätt blir det integritetsfrämjande då man inte kan veta vart filen låg från början samt att anslutningen krypteras för att förhindra avlyssning.

Alla filer som ligger i nätverket syns i en folder på din hårddisk precis som om dessa redan var sparade på din hårddisk. På detta sätt så kan vilket program som helst läsa en fil från nätverket. Titta på bilder med din favorit bildvisare, spelaupp en video med t.ex. VLC eller annan favorit videospelare, du kan även bränna ISO-filer eller köra program direkt från Bithorde-nätverket. Möjligheterna är enorma!

Filer du använder streamas, du kan börja läsa mitt i en fil om du önskar. Du behöver alltså inte laddaner filer och spara dem någonstans för att använda dem.
Vännen du streamar den önskade filen igenom lagrar själv filen i takt med att du streamar den, på så sätt blir nätverket också snabbare på att leverera populärt innehåll då det lagras på flera ställen i ditt nätverk av vänner.

Besök gärna Bithorde.org för mer information.

Torrent är osäkert och slött, Usenet är snabbt och säkert.

Vill du kunna tanka snabbt, utan att någon kan se vad? Då är troligen Usenet något för dig.
Torrent kan gå snabbt, men det är allt annat än storebror-säkert.

Med Usenet så som Giganews så nyttjar du din fulla bandbredd ned, men delar inte ut det du laddarner som du gör med torrents. Detta gör att ingen kan ansluta till dig och se vad du laddarner. Då överföringen mellan Giganews och dig är krypterad så kan man heller inte se vad du laddarner om någon skulle avlyssna trafiken.

En överaskande stor andel tror att torrent är en säker form av fildelning, men du kan enkelt spåras och kartläggas vilket inte alltid är så kul.

UseNet, passé eller bara välbeprövat?

Torrent i all ära, det gör att mycket data kan överföras med hög hastighet utan att vara beroende av en enda uppladdares upstream bandbredd. Det är smidigt att komma igång och det viktigaste utav allt är att torrent är väletablerat samt kostnadsfritt.

Jag har använt UseNet från GigaNews under en lång tid och efter som en nedladdning alltid fyller min 100Mbit/s lina så har jag inte känt behov av att använda Torrenttekniken.

Har du provat UseNet? Vad tycker du isf om UseNet i förhållande till torrent?

Yttrandefriheten monteras ned allt snabbare...

Hur ser världen ut imorgon om vi inte bromsar utvecklingen Nu?

Jag kan se stenansikten vart jag än går, på gatorna går människor som är ytterst duktiga på att tänka innan dom pratar. Fasaden är stenhård, ingen kommer igenom den. Inte ens en övervakningskamera med riktad mikrofon.
En förälder försöker tysta sitt barn som var oerhört nära på att avslöja någonting känsligt om familjen.

Internet tillsammans med den övriga tekniken som finns idag "is too much to handle". Den ger för mycket makt utan någon större ansträngning. Det är för många som är frestade av att nyttja tekniken till max. Vi skulle behöva något land, med liknande värderingar som oss i Sverige, i medialt fokus som väldigt snabbt applicerar överdriven övervakning som resulterar i yttrandefrihetens fall. Detta är enda sättet för människor som inte kan se detta smyga sig på att faktiskt se detta och hjälpa oss i Piratpartiet att minimera risken för överutnyttjande av våran generösa teknikframgång.

Lobbyisterna slänger in både ekonomiska och fysiska resurser för att snabbapå överutnyttjandet av våran kära teknik. Lobbyisterna är också människor, men det som inte inser är att dom också kommer att drabbas av sin egen medicin.

Vi visste att Internet skulle förändra våra liv, men inte på detta sättet eller hur? Det handlar inte längre om ifall överdriven övervakning appliceras, det handlar om när överdriven övervakning appliceras. De som har makt och pengar vill ha mer makt och pengar, och makthavarna skapar just nu sina egna spelregler vilket förenklar framfarten för dem. IPRED, ACTA, Datalagringsdirektivet, RFID-märkning av brev som skickas med posten, Indect-projektet(Automatiskt hitta hot och onormalt beteende på internet), förbjuda anonym kommunikation, är ett par exempel på de åtgärder som allt snabbare tar oss till det samhälle där du inte vågar säga vad du egentligen tänker.

Jag kan bara inte förstå varför människor inte tar till sig detta?! Jag hade verkligen hoppats på att gemene man inte var så naiv som jag misstänkte...
När man lyfter på stenarna och verkligen tänker efter så känner man instinktivt att detta inte kommer att sluta som en lycklig saga.

Att hålla privatlivet privat, med ansiktsmålning.

Posted in

Facebook är på gång att avancera och tar första steget mot ansiktsigenkänning. Det är idag bara ansiktsdetektering som har implementerats men det lär inte dröja innan den kan känna igen ansikten.

Google har en inofficiell version av en mobilapplikation där ansiktsigenkänning är en av funktionerna. Detta kan göra det väldigt enkelt att för vem som helst på stan, på festen eller på utlandsresan att få reda på vem du är och ta del av större delen av ditt liv med mindre engagemang än tidigare.
Tänk att du sitter i en intervju för ett nytt jobb, helt plötsligt så sticker arbetsgivaren fram en mobil och tar ett foto av dig. Några minuter senare så vet han det mesta om dig, vilka vänner du har(via facebook t.ex.) och vad du har för digital historik sedan du föddes. Digital historik är allt från vad du själv, dina vänner och gamla arbetsgivare m.fl. har bidragit med information om dig på nätet m.m. Att hålla privatlivet privat börjar bli svårt, rent av omöjligt.

Men nu skall vi vara fantasifulla istället för att gnälla. Jag vill inte att mitt ansikte skall kunna identifieras av en applikation i en mobil, ännu mindre kunna kännas igenom för att kopplas ihop med andra tjänster. Det finns möjligheter om man verkligen vill.

Än så länge så är ansiktsigenkänningsmjukvara ganska enkel så det räcker faktiskt med att sminka sig väldigt speciellt, kan också vara lämpligt att ha viss lugg i ansiktet. Se bilden nedan:Här kommer andra exempel på sminkning som kan hjälpa mot ansiktsigenkänning, de ansikten med en röd ram runt kunde identifieras av en dator men de utan röd ram kunde passera obemärkt:

Det är inte bara på nätet som man måste kamouflera sig för att få vara ifred ;)

Hindra Google att kartlägga dig.

Tycker du att storebror Google samlar in alldeles för mycket data om dig och dina vanor på Internet?

Nu har du möjligheten att vara anonym mot Google utan att behöva applicera anonymitet i sin helhet på Internet. GoogleSharing som är ett plugin till FireFox gör att de tjänster som tillhandahålls på nätet av Google får information från GoogleSharing nätverket medan övriga nät-tjänster inte inkluderas i det anonyma GoogleSharing-nätverket.

Resultatet är bl.a. att du inte kommer få anpassade Google-annonser ute på Internet och att Google får svårare att utforma tjänsterna utefter vårat beteende på Internet vilket är både bra och dåligt.

Bra för att visa att det börjar gå lite för långt, men måste erkänna att jag gärna hjälper Google att bygga bättre tjänster mot sitt mål att slåut Microsoft och deras fulspel på marknaden.

Annars har du följande alternativ om du inte vill kartläggas av Google:

Google Opt Out Feature Lets Users Protect Privacy By Moving To Remote Village

Donera bandbredd är också välgörenhet.

Det finns många sätt att vara anonym på där ute. Det har jag nämnt om, om och om igen.

Nu tänkte jag tipsa Dig lite om digital välgörenhet, att bidra till effektivare anonymitet.
Många har hört talas om TOR. Många förknippar det med en seg skitlösning, men jag vill inte hålla med där.
Visst, det är segt det kan jag hålla med om men det är en bra teknisk lösning. TOR erbjuder väldigt bra anonymitet utan att kosta någonting.

Tor behöver hjälp att upprätthålla hastigheten i nätverket.
Hur kan du hjälpa till?

Du kan antingen agera en intern relay(Låta krypterad trafik passera din dator inom Tor-nätverket), tyvärr så finns det redan gott om dessa och här behövs inte donation av bandbredd huvudsakligen.

Du kan också agera Exit relay. Dessa tillåter trafiken i Tor nätverket att nå internet.
Det kommer att flyta trafik genom din internetuppkoppling som du inte vill veta av, men detta kan du också lösa. Anslut dig till ett VPN, finns hos PrivatVPN t.ex. så slipper du oroa dig för trafiken som går ut från Tor. För dig blir det kaka på kaka, men du bidrar till en effektivare anonymitet för dom som endast använder Tor.

Piratplatsen betalar för ett premium abb. hos PrivatVPN och är Tor Exit node för att snabbaupp Tor för de som använder det ute i världen.

Donera bandbredd är också välgörenhet.

Notera att PrivatVPN endast ansluter Linux-användare som beta-testare.