Skip to main content

datalagringsdirektivet

Efter EU-domen: Bahnhof upphör med all datalagring omedelbart

Datalagringsdirektivet har förklarats ogiltigt av EU-domstolen och internetoperatören Bahnhof agerar omedelbart:

– Bahnhof avbryter all datalagring med omedelbar verkan. Dessutom raderar vi de uppgifter som redan fanns sparade, säger vd Jon Karlung.

– Det är otroligt glädjande att självaste EU-domstolen nu kommer fram till samma sak som Bahnhof ansett hela tiden, fortsätter han.

För drygt två år sedan röstade Riksdagen för att införa EU:s datalagringsdirektiv i Sverige. Alla operatörer tvingades från och med 1 maj 2012 att lagra trafikuppgifter om sina kunder i sex månader.

Bahnhof har hela tiden varit motståndare till datalagringen.

– Vi har hela tiden försökt skydda sekretessen för våra kunder. Det är otroligt glädjande att självaste EU-domstolen nu kommer fram till samma sak som Bahnhof ansett hela tiden, säger vd Jon Karlung.

”Möjlig dominoeffekt”

Jon Karlung tror att dagens dom kan leda till en dominoeffekt som drabbar även andra lagar som hotar den privata sfären på nätet.

– Både fildelningslagen Ipred och standarden ITS27 bygger ju på att det finns uppgifter sparade. Nu tar vi bort uppgifterna. De finns inte längre. Det är Bahnhofs tolkning av dagens dom.

Diskutera ämnet vidare i Piratplatsen Forum.

Varför man inte skall spara mer data än vad som är nödvändigt för tjänsten man levererar.

Hos The Next Web kan man läsa att Syd Koreanska KT Telecom har blivit hackad.

Detta har gjort att ca 8,7 miljoner abonnenters data har sålts till olika Telemarketing firmor.
Hackarna hade tjänat 880,000 dollar innan man hann arrestera dem. Man har även arresterat dem som misstänks ha köpt denna illegala data.

Du kan läsa mera här.

Fel av bussbolag att kameraövervaka personal

Bussbolag i Varberg föreläggs att upphöra med sin kameraövervakning under ordinarie arbetstid.

Datainspektionen har tagit emot ett klagomål som gör gällande att ett bussbolag i Varberg kameraövervakar sin personal. Myndighetens granskning visar att bolaget har tio övervakningskameror på sin anläggning.

Bolaget uppger att bildmaterialet är tänkt att användas för att utreda eventuell skadegörelse eller annat brott vid anläggningen. Materialet är också tänkt att användas om det skulle ske en skada eller annan incident i exempelvis verkstad och tvätthall. Hittills har bildmaterialet aldrig behövt användas.

Datainspektionen anser att bussbolaget måste göra en grundlig analys och bedömning av om kameraövervakningen verkligen behövs.

- Det måste finnas ett påtagligt behov av kameraövervakning, för att den ska vara laglig. Att införa kameraövervakning utan närmare analys av nödvändigheten kan i förlängningen få stora konsekvenser för den personliga integriteten för de anställda, säger Lars Söderberg som lett myndighetens granskning.

Datainspektionen förelägger därför bolaget att upphöra med kameraövervakningen under vanlig arbetstid. Den analys bolaget behöver göra kan innebära att kameraövervakningen begränsas vad gäller tider och platser. Myndigheten riktar också kritik mot att bolaget saknar policy och rutiner för hur bildmaterial får lämnas ut till utomstående.

Datainspektionen kommer att följa upp granskningen under hösten.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

Att bemöta den stora massans behov. En lång kommentar till mediaindustrin.

Mediaindustrin bemöter många saker på fel sätt.
Mediaindustrin är rädd för att fildelningen skall skapa ett hål i deras ekonomi och det är självkart att dem vill rädda situationen.

Men vad dem inte förstår är att börja förbjuda och lagföra människor som har bytt leverantör inte rätt är metod. Vad händer om du förbjuder ett barn att måla på väggen? Självklart målar barnet på väggen. Mediaindustrin måste se parallelen mellan deras kunder och hur barn beter sig, för på liknande sätt beter vi vuxna oss i vissa situationer.

Väldigt många laddade ner musik förr, nu är det smidigare att betala för t.ex. ett Spotify-konto och ha samma musik överallt, i mobilen, datorn, TV'n och i bilen. Det krävs helt enkelt mindre för än att få lyssna på den musik man tycker om. (Jag vet att Spotify inte innehåller all musik som finns i hela världen, inge gnäll om Spotify och dess nackdelar.)

Dessutom så med t.ex. Spotify så betalar man flera gånger för samma musik (om man inte köper var låt för sig förstås). Jo, man har Tillgång till all musik som Spotify innehåller, men många lyssnar ändå på sin favoritspellista och lägger till nytt i listan nån gång då och då. Här får musikindustrin betalt flera gånger var varje låt tillslut, vilket dem inte skulle fått om man köpt skivan.

Det jag försöker komma fram till är att mediaindustrin skall försöka få den stora massan att välja just denne som leverantör. Ett barn gör allt för att inte sätta på sig overallen om det är under tvång, till slut kommer inte heller den stora massan köpa produkter från leverantören som försöker tvinga dem till just denne leverantören. Ett exempel är Black March där den stora massan vill markera just detta, folk vill Inte om dem blir tvingade!

Skapa ett smidigt sätt(Smidigt! Inte som Voddler som kräver att deras klient används, som inte fungerar native i Linux förövrigt, och kopieringsskydd som minskar smidigheten osv...) att köpa/streama film som fungerar för gemene man. Detta kommer skapa möjligheten för den spontane att streama en film när denne sitter i TV-soffan som just kom på att "Den filmen skulle jag vilja se!".

Skit i den delen som väljer en annan leverantör vad du än gör, dessa är inte dom viktiga i sammanhanget. Dom viktiga är den stora massan, där finns pengarna. Dessa som väljer andra leverantörer där pengarna inte hamnar i mediaindustrins fickor kommer vad som än händer att hitta kryphål för att fortsätta, det har bevisats gång, på gång, på gång, på gång...

Summering till mediaindustrin... Sluta jaga folk... Möt deras Behov och Skit i den Lilla Klick som inte Vill göra som alla Andra, det är Här Pengarna Finns!

Såhär kan du spåras om Datalagringsdirektivet blir gällande.

Om datalagringsdirektivet blir gällande så kan man följa vart ända steg du tar om du har din mobiltelefon i fickan.
Man har låtit visualisera en mobiltelefons färd tillsammans med sin ägare på siten Zeit.

Du kan se video-visualiseringen här. Här kan man följa tyska politikern Malte Spitz, som själv önskat presentera dessa data för att lyfta fram hur datalagringsdirektivet kommer användas, i sex månader.

Reinfeld: Datalagringsdirektivet hotar rikets säkerhet.

Läste just hos Anne Kekki att Reinfeld nu går emot sin egna vilja.

Nu när media begärt ut Littorins IP-uppgifter från när han gått in i Regeringskansliets servrar så anser Reinfeld att detta möjliggör kartläggning och kan hota rikets säkerhet.

Hur skall dem ha det? Skall dom skapa en övervakningsstat så kan dem inte skruva på dig när det drabbar dem själva. Är man med i leken så får man leken tåla.

Regeringen vill applicera ett direktiv som nu anses olaglig i 3 EU-länder

Hos Kunskapssamhället.se och Digital Civil Rights in Europe kan vi nu läsa att ytterligare ett EU-land har förklarat Datalagringsdirektivet som en direkt underminerining av grundlagen.

Därför har man nu ansätt att Datalagringsdirektivet är olagligt att applicera. Då man kan ju undra varför Sveriges regering vill applicera detta så fort som möjligt. Sverige som skall vara ett föregångsland för bevarat privatliv och rätten till att kommunicera fritt.

Maktgalna politiker lägger hellre pengar på att kontrollera folket än att sköta vård, omsorg och skola!

Jag läste idag hos Gustav att datan som kommer lagras gällande Datalagringsdirektivet enligt förslag eventuellt inte kommer ske inom EU.

Detta gör det väldigt svårt att hålla kontrollen över den data som sparas och den kommer ännu lättare att kunna missbrukas. Om nu datan kommer sparas i annat land och den missbrukas så kan vi göra en bedömning att missbruk inte heller enkelt kommer att kunna beivras.

Jag vill inte att någon tjomme skall kunna hålla koll på vart jag är. Låt oss riva det maktgalna förslaget Datalagringsdirektivet och lägga dom pengarna på Skola, Omsorg och öppna ungdomarnas fritidsgårdar igen istället.

Man kommer övervaka varje steg du tar.

I dagarna har PTS varit aktiva i datalagringsdirektivfrågan. Det märks att det börjar närma sig då dessa förberedelser inom PTS börjar.

Det har tagits fram en motion mot Datalagringsdirektivet där man tar upp många av nackdelarna med denna nya metod av massiv övervakning som placerat sig i startpositionen. Man ifrågasätter massövervakningen på ett tydligt sätt och påpekar de intrång i individens integritet som är ett faktum. Det nämns också i motionen att det inte är effektiv brottsbekämpning samt att telekomföretagen har beräknat anpassningskostnaderna till omkring 1 140 miljoner kronor. Ovanpå det skulle det tillkomma årliga driftskostnader på 364 miljoner. Dessa pengar kommer användarna av företagens tjänster betala, man betalar således avgifterna för sin egna ofrivilliga övervakning.

T.ex. din internetleverantör kommer med stor sannolikhet tillhandahålla en VPN-tjänst (som du kommer få betala extra för), detta gör att data om din internetaktivitet inte kan lagras. Resultatet är att din internetleverantör möjliggör en extra inkomst.

Vad blir resultatet av denna massövervakning? Fler och fler kommer att surfa genom VPN för att kringgå datalagringen. Man kommer kunna göra sådant som regeringen m.fl. har försökt stoppa vid flertalet tillfällen som t.ex. laddaner/sprida upphovsrättsskyddat material, hantera barnpornografi, hacka bankkonton, ta över någons identitet på Facebook och allt detta utan att bli spårad. Nätbrottsligheten kommer troligtvis öka då det blir så lätttillgängligt att "smyga under radarn". Det finns nu också röstkrypterare till din mobiltelefon som du ansluter enkelt via bluetooth som förbereder oss inför ett troligt nästa steg av övervakning om det kommer fortsätta i denna takt. Det finns också specifika mobiltelefoner för ändamålet och fler möjligheter att kryptera sina samtal kommer.

Tidigare var det avancerade datoranvändare som nyttjade anonymiseringstekniker, men då det blir allmänt vedertaget att enkelt kunna bli anonym på nätet så kommer det underminera arbetet att bekämpa den riktiga brottsligheten på nätet.

Det finns artikel, efter artikel, efter artikel, efter artikel, efter artikel, efter artikel, efter artikel, efter artikel som påvisar stora nackdelar i direktivet samt frågetecken och ren nonsens i påståendena kring hur direktivet skulle kunna vara effektivt.

EDIT: Ett nyhetsinslag gällande Datalagringsdirektivet:

Riskfritt att fildela just nu enligt Högsta domstolen.

Enligt ett besked från Högsta domstolen så kommer man inte göra fler prövningar av fildelning så länge EU domstolen inte har kommit fram till något beslut i frågan. Orsaken är att IPRED krockar med EU's Datalagringsdirektiv där man inte tillåter att talaom vem som står bakom en viss IP-adress.