PPLive

Telia återupptar datalagring

Telia börjar lagra information igen om när, vem och var ringer, vilken IP-adress kunden hade när osv. Bahnhof håller fortfarande hårt i kundsäkerheten.

EU-domstolen har slagit fast att datalagringen är lagstridig, men svenska lagen om elektronisk kommunikation (LEK) visar att svenska operatörer fortfarande måste datalagra.
LEK skall prövas i domstol för att se om den också är lagstridig.

Startar inte telefonen? Då får du inte flyga till USA.

Enligt nya direktiv från USA's Transportation Security Administration så måste alla mobila enheter gå att starta när man passerar säkerhetskontrollen när man lämnar eller skall flyga till USA.
Detta för att verifiera att de mobila enheterna inte är attrapper som kan vara bomber.
Har man inte batteri nog för att kunna starta mobilen och låta säkerhetspersonalen verifiera enhetens funktionalitet så måste enheten beslagtas om man vill kliva på sitt flyg.

Justitieminister Beatrice Ask: Datalagringen kan fortsätta

De svenska reglerna om lagring av trafikdata strider varken mot EU-lagstiftningen eller mot Europarätten. Detta enligt en utredning beställd av Beatrice Ask.
I en den omtalade domen i april dömde EU-domstolen att EU:s datalagringsdirektiv inte står i proportion till det grundläggande skyddet mot enskildas privatliv.