IPRED

IPRED, en oro för många.

Som dom flesta nu vet så kommer IPRED röstas igenom av Sveriges riksdag imorgon.
Jag har svårt att tro att dem skulle ha ändrat sin positiva inställning till IPRED.
Så vi kan vänta oss att lagen träder i kraft 1 April(Ironiskt nog...)

Detta kommer resultera i att en samhällsförändring inför det digitala samhället glider allt längre bort i horisonten med kriminalisering som följd.

Från 1 April:

Facebook Comments Box